Ενδοδοντία

Η <<απονεύρωση>> (ενδοδοντική θεραπεία) είναι ο καθαρισμός του φλεγμονώδους πολφού του δοντιού (ο πολφός είναι μια κοιλότητα μαλακού ιστού στο εσωτερικό του δοντιού).

Η ενδοδοντική θεραπεία εφαρμόζεται απαραίτητα όταν ο πολφός μολύνεται λόγω τερηδόνας ή κατάγματος/τραυματισμού που επιτρέπουν την είσοδο μικροβίων.

Κατά την ενδοδοντική θεραπεία ο οδοντίατρος δημιουργεί πρόσβαση στον πολφικό θάλαμο του δοντιού, αφαιρει τα υπολείμματα του πολφού και απολυμαίνει τους ριζικούς σωλήνες

Έπειτα οι ριζικοί σωλήνες καθαρίζονται και σφραγίζονται με ένα ειδικό υλικό οπότε και το δόντι είναι έτοιμο να σφραγιστεί μόνιμα.

Η <<απονεύρωση>> είναι μια από τις συνηθέστερες οδοντιατρικές εργασίες και επιτρέπει στους ασθενείς να σώσουν τα φυσικά τους δόντια.

Αν δεν γίνει έγκαιρα, η λοίμωξη προσβάλλει το οστό προκαλώντας πρήξιμο, πολλές φορές πόνο κατά τη μάσηση και κινητικότητα του δοντιού οπότε η ενδοδοντική θεραπεία γίνεται πιο πολύπλοκη.