Κινητή

Προσθετική

Οι τεχνητές οδοντοστοιχίες εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή πολλών ανθρώπων όταν έχουν χάσει όλα ή τα περισσότερα δόντια τους. Παρότι βεβαίως δεν προσφέρουν τη φυσική αίσθηση των πραγματικών δοντιών ή των εμφυτευμάτων, η πρόοδος της οδοντοτεχνίας και οι σύγχρονες κόλλες (οδοντοστοιχιών) έχουν βελτιώσει πολύ τη λειτουργικότητά τους.

Οι τεχνητές οδοντοστοιχίες χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν τα φυσικά δόντια όταν αυτά λείπουν είτε τελείως είτε μερικώς. Διακρίνονται στις ολικές και τις μερικές οδοντοστοιχίες.

Οι ολικές τεχνητές οδοντοστοιχίες μπορεί να είναι συμβατικές ή άμεσες.

Οι συμβατικές τοποθετούνται, αφού πρώτα έχουν αφαιρεθεί όλα τα τυχόν προβληματικά δόντια που έχουν απομείνει και αφού τα ούλα έχουν επουλωθεί. Επειδή αυτή η επούλωση μπορεί να διαρκέσει έως και δυο μήνες, ο ασθενής μένει για μεγάλο διάστημα χωρίς δόντια.

Οι άμεσες οδοντοστοιχίες τοποθετούνται αμέσως μετά την αφαίρεση των δοντιών, όμως είναι προσωρινές γιατί θα πρέπει να αντικατασταθούν ή να επισκευαστούν (αναγόμωση) από τις μόνιμες όταν ολοκληρωθεί η επούλωση στα ούλα.

Οι μερικές οδοντοστοιχίες χρησιμοποιούνται όταν σώζονται κάποια δόντια που μπορούν λειτουργήσουν σαν στήριγμα.

Έχουμε δυο ειδών μερικές οδοντοστοιχίες:

1. οι κλασσικές, όπου μεταλλικά άγκιστρα προσαρμόζονται κατάλληλα γύρω από τα εναπομείναντα φυσικά δόντια για να συγκρατούν την κατασκευή. σημειώνεται εδω ότι τα δόντια-στηρίγματα πρέπει να καλύπτονται από θήκες για να αποφευχθεί η φθορά τους.

2. Οι πλέον σύγχρονες από ενισχυμένα πλαστικά υλικά όπου τα άγκιστρα έχουν το χρώμα των ούλων προσδίδοντας άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και τα δόντια-στηρίγματα επιβαρύνονται λιγότερο λόγω της ελαστικότητας του υλικού της κατασκευής. Ουσιαστικά οι μερικές οδοντοστοιχίες είναι μια εναλλακτική λύση αντί για μια ακίνητη προσθετική εργασία (γέφυρα).

Οι ολικές τεχνητές οδοντοστοιχίες αποτελούνται από δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι φτιαγμένο από ακρυλικό και παίζει το ρόλο του ούλου, ενώ το άλλο μέρος – ενωμένο με το πρώτο – είναι τα τεχνητά δόντια.

Η συντήρηση μιας τεχνητής οδοντοστοιχίας χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Συνίσταται η αναγόμωση τους (αναπροσαρμογή της βάσης τους) κάθε τρία με τέσσερα χρόνια. Γι’ αυτό οι ασθενείς πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του/της οδοντιάτρου τους.