Το οδοντικό εμφύτευμα είναι η πλέον σύγχρονη λύση στη περίπτωση που κάποιο ή κάποια δόντια χρειαστούν εξαγωγή ή σε περιπτώσεις συγγενούς έλλειψης σε νεότερες ηλικίες. Τα οδοντικά εμφυτεύματα κατασκευάζονται από υλικά απόλυτα συμβατά με τους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος (=βιοσυμβατά), τα οποία κυριολεκτικά ενσωματώνονται στο οστούν της γνάθου (οστεοενσωμάτωση). Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μια αποτελεσματική, ασφαλής και προβλέψιμη ως προς το τελικό αποτέλεσμα λύση εφόσον μελετηθούν ενδελεχώς κατά περίπτωση και τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Με την πάροδο του χρόνου, η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν κάνει μεγάλα βήματα και έχουν βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα της τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων. Σήμερα, το ποσοστό επιτυχίας για οδοντικά εμφυτεύματα είναι κοντά στο 98%.