Ακίνητη

Προσθετική

Στεφάνη (θήκη)

Συνήθως τοποθετείται πάνω σε κάποιο απονευρωμένο δόντι ή σε δόντι που έχει ένα μεγάλο σφράγισμα. Ένα τέτοιο δόντι είναι επιρρεπές σε σπασίματα ή κατάγματα και η θήκη το προστατεύει. Την ίδια λειτουργία επιτελεί ακόμα κι αν έχει συμβεί το κάταγμα ή το σπάσιμο μετά τη σχετική ανασύσταση.
Άλλη περίπτωση όπου χρησιμοποιείται η θήκη είναι όταν δεν υπάρχει αρκετή οδοντική ουσία για να τοποθετηθεί σφράγισμα στο δόντι με αποτέλεσμα αυτό να χρειάζεται υποστήριξη.
Απαραίτητη είναι επίσης η χρήση της θήκης όταν πρόκειται να κατασκευαστεί γέφυρα και ένα παρακείμενο δόντι δεν μπορεί να την υποστηρίξει επαρκώς.
Φυσικά οι θήκες συμβάλλουν και στην αισθητική αποκατάσταση ενός δοντιού.
Πριν τοποθετηθεί η θήκη το δόντι τροχίζεται, έτσι ώστε το κάλυμμα να εφαρμόσει με ακρίβεια στο υποκείμενο δόντι. Εάν υπάρχει αισθητική ή λειτουργική ανάγκη, κατασκευάζεται άμεσα από το οδοντίατρο προσωρινή θήκη από ειδικό συνθετικό υλικό.
Οι θήκες φτιάχνονται από ολοκεραμικό (ζιρκόνιο), μέταλλο-κεραμικό (πορσελάνη) και μέταλλο-ακρυλικό. Ανάλογα με τη ποιότητα του υλικού κατασκευής είναι και η τιμή της κάθε θήκης.

Γέφυρα

Η γέφυρα είναι μια κατασκευή που στόχο έχει να αντικαταστήσουμε ένα ή περισσότερα δόντια που λείπουν.
Για την τοποθέτησή της χρησιμοποιούνται ως στηρίγματα τα δόντια που βρίσκονται εκατέρωθεν του κενού που έχει αφήσει το ελλείπον δόντι.
Αυτά τα γειτονικά δόντια τροχίζονται – όπως και στην περίπτωση των θηκών – για να εφαρμόσει επάνω τους η κατασκευή. Στο μέσον υπάρχει το τεχνητό δόντι ή τα τεχνητά δόντια που θα καλύψουν το κενό.

Μετά το τρόχισμα ο οδοντίατρος παίρνει αποτυπώματα της περιοχής τα οποία στέλνει στον οδοντοτεχνίτη, προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή. Αυτόματα κατασκευάζει προσωρινή γέφυρα από ειδικό συνθετικό υλικό προκειμένου να αποκαταστήσει την αισθητικότητα και λειτουργικότητα της περιοχής.
Η γέφυρα είναι μια πολύ σημαντική προσθετική εργασία που προστατεύει αποτελεσματικά τη στοματογναθική υγεία και ισορροπία του ασθενούς και προλαμβάνει σοβαρά μελλοντικά προβλήματα με ενδεχομένως υψηλότερο κόστος αποκατάστασης.

Όταν χαθεί ένα δόντι, τα παρακείμενα δόντια αρχίζουν να μετακινούνται προς το κενό, τα δε αντίστοιχα τους (πάνω ή κάτω) υπερανατέλουν αφού δεν υπάρχει πλέον αντίσταση. Παράλληλα οι δυνάμεις που ασκούνται σε αυτά κατά τη μάσηση γίνονται πολύ μεγαλύτερες. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι το ελλείπον δόντι να προκαλέσει την μελλοντική απώλεια και των γειτονικών δοντιών.
Οι γέφυρες κατασκευάζονται από διάφορα υλικά (πορσελάνη, κεραμικά, κράματα μετάλλου) και το κόστος τους ποικίλει ανάλογα με το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.
Η διάρκεια ζωής μιας γέφυρας εξαρτάται από τη συνεπή τήρηση των κανόνων στοματικής υγιεινής.

Η γέφυρα μπορεί να υποστεί ζημίες (σπασίματα, περιοδοντικές βλάβες κτλ) εφόσον δεν ακολουθούνται προσεκτικά οι οδηγίες του οδοντίατρου και ο ασθενής δεν φροντίζει την στοματική του υγιεινή και δε παρακολουθείται σε τακτά διαστήματα από τον οδοντίατρο.